Hakkımızda

We are a young company but we grew fast, thanks to the support of all our valuable cutomers.


1

Nedir, Ne Kazandırır?

“İş Süreçleri Yönetimi (BPM), işletme hedeflerinin, sistemlerin, çalışanların, müşterilerin ve ortakların işletme sınırları içindeki ve dışındaki iş ortaklarının desteğiyle, işletme faaliyet akışlarının modellemesi, otomasyonu, yürütülmesi, kontrolü, ölçümü ve optimizasyonunun herhangi bir kombinasyonunu içeren bir disiplindir.”

İş Süreçleri Yönetimi bir disiplindir

İşletmenin meşgul olma durumundan kaynaklanmaktadır ve ticari olarak uygulanabilir ve karlı bir iş yapış şekli anlamına gelir. Bir işletme, müşterilerine değerli bir hizmet veya ürün karşılığında değer sağlar.
Süreç, ticari faaliyetlerin akışı ve bu faaliyetlerin bazı ticari işlemlerin başarısına bağlı olarak görülmesi anlamına gelir.
Bir BPM uygulayıcısı, belirli bir süreci değerlendirirken tüm sistemin ölçülerini dikkate almalıdır.
Modelleme, süreç içindeki adımları desteklemek için tüm süreci tanımlayacak ve temsil edecek anlamına gelir. Modelin tek standart bir yolu yoktur, ancak model süreci kapsamalıdır.
Otomasyon, süreç örneklerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önceden yapılan işi ifade eder. Birçok durumda bu, bir yazılım anlamına gelir,
Yürütme, bir sürecin gerçekleştirildiği ya da yürürlüğe sokulduğu anlamına gelir; bu da otomatikleştirilmiş yönleri içerebilir. Kavramsal olarak, süreç örneği, BPM uygulayıcısının modelini izleyerek, ancak BPM uygulayıcısından bağımsız olarak ortaya çıkarak kendini yürütür.
Kontrol, sürecin tasarlanan rotayı takip ettiğinden emin olmanın bazı yönleri olduğu anlamına gelir. Bu sıkı bir kontrol ve uygulama olabilir ya da kılavuzlar, eğitim ve kullanım klavuzları şeklinde olabilir.
Ölçüm, sürecin ne kadar iyi çalıştığını müşterinin ihtiyaçlarına hizmet etmek açısından nicel olarak belirlemek için çaba harcanması anlamına gelir.
Optimizasyon, BPM disiplininin, sürecin tedbirlerini sürekli olarak iyileştirmek için zamanla oluşan sürekli bir faaliyet olduğu anlamına gelir. İyileştirme, kuruluşun amaçlarına ve nihayetinde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama anlamındadır.
Bir sürecin iyileştirilmesi, işletme hedefleri açısından bir artısı olmalıdır. Başka bir şey iyileştirme olarak adlandırılamaz.
İşletme sınırları içinde ve ötesinde, işletmenin daha büyük bir sistemin parçası olduğunu kabul eder. Müşteriler iş sürecinin bir parçasıdır. Çalışanlarla birlikte uçtan uca etkileşimin bir parçası olarak düşünülmelidir.